Gameworkshop


Er du ung og savner et roligt værksted hvor man arbejder med spildesign, grafik og kodning?


Så er Spilværkstedet noget for dig!


Kontakt vores vejleder for at høre om der er plads på værkstedet.

Hvad laver en elev på Spilværkstedet?

På Spilværkstedet udvikler elever sig i arbejdet med at skabe og teste spil. Værkstedet er et kreativt læringsrum, hvor eleven kan få stor indflydelse på hvad man gerne vil blive dygtig til. Det grundlæggende indhold tager udgangspunkt i arbejdet med grafik, 3D, kodning og spildesign.

Hvad er særligt ved Spilværkstedet?

- faste rammer med tydelig struktur i hverdagen
- forudsigelighed og rutiner
- et roligt værksted med plads til fordybelse
- mulighed for at danne kammeratskab omkring fælles interesser


Hvad fører et ophold på Spilværkstedet videre til?

Fra Spilværkstedet bliver eleven klædt på til at søge videre, både på de teknologiske erhvervsuddannelser- og gymnasiale uddannelser.

Hvad får eleven ud af et ophold på Spilværkstedet?
- sunde studievaner
- fællesskab med unge som man kan dele interesser med
- Afklaring ift studievalg


Hvordan arbejder man på Spilværkstedet?

Tiden på Spilværkstedet veksler imellem undervisning, et selvstændigt projekt og fælles projekter. I vores fælles projekter hjælper vi tit spilfirmaer med at teste inden de udgiver deres spil.

Case: Læringspil til folkeskoler, samarbejde med spilfirmaet BitGlobe Aps


Spilværkstedet fik til opgave at lave 4 læringsforløb til folkeskolerne. Vores elever fandt selv på historierne, designede banerne, skabte historierne og satte udfordringerne op som er en del af disse forløb. Dette er et eksempel på at eleverne på spilværkstedet, kan være med i en rigtig produktion til et spilfirma, og producere indhold der kan bruges kommercielt.

Se mere omkring dette forløb: Creatense.com

Testimonials fra elever

Andreas

Jeg er 18 år og bor på Frederiksberg. Jeg har gået på spilværkstedet i mere end 1 år.


Jeg havde ikke tidligere arbejdet med photoshop og grafiske programmer, og kan nu deltage i grafikkonkurrencer. Jeg har fået et grundlæggende kendskab til Unity (spileditor), og er gået i gang med at designe mit eget spil sammen med en anden deltager på Spilværkstedet. 


Generelt er Spilværkstedet et rart og roligt værksted. Eleverne der går på værkstedet, er nemme at snakke med og vi har mange fælles interesser. 

Benjamin

Jeg er 19 år gammel og bor i Albertslund. Spilværkstedet har været med til at samle mig op i en af de sværeste perioder i mit liv. Jeg vidste ikke hvilken vej mit liv skulle tage inden jeg startede på Spilværkstedet, men lærerne hjalp mig igennem perioden, for hvis jeg havde et problem kunne jeg altid snakke med dem om det. Med Spilværkstedet og FGU, fik jeg noget at beskæftige mig med i hverdagen, og jeg fik nysgerrigheden tilbage, som jeg havde tabt på vejen hertil. Undervisningen på værkstedet er interessant, for man kan være med til at vælge det man har lyst til at arbejde med indenfor spildesign og grafik sammen med læreren. Jeg skal starte på GameCollege i Grenaa i 2020, hvor jeg kan få videreført mine evner jeg har fået på mit ophold på FGU Vestegnen.